کد خبر: ۴۸۱۸
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۱ - ۱۶ شهريور ۱۳۹۴ - 07 September 2015
اخبار روز بورس : برخی نمادهای بورسی و فرابورسی با پیام ناظر بازار مشمول توقف، بازگشایی، محدودیت دامنه نوسان و یا حراج تک قیمتی شدند.

نمادهای بورسی و فرابورسی  با پیام ناظر بازار مشمول توقف، بازگشایی شدند

پایگاه اطلاع رسانی آتیسام :  برخی نمادهای بورسی و فرابورسی با پیام ناظر بازار مشمول توقف، بازگشایی، محدودیت دامنه نوسان و یا حراج تک قیمتی شدند.

حراج مجدد نماد معاملاتی پاسا    

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان،به اطلاع می‌رساند، نماد معاملاتی شركت ايران ياسا تاير و رابر با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتی قبل بدون محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله می‌باشد.

درخصوص حق تقدم‌های استفاده نشده كساوهح، غبهنوشح، پكرمانح، فاراكح    

به اطلاع می‌رساند، كارگزارانی كه حق تقدم‌های استفاده نشده را خريداري می‌نمايند، علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم(1000ريال)را نيز بايد از مشتري دريافت نمايند. تسويه مبلغ پذيره نويسي از طريق شركت سپرده گذاري مركزي صورت مي گيرد. لازم به ذكراست تنها كارگزار معرف (ناظر)حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش مي باشدوخريداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت(قابليت معامله مجددرا ندارد). همچنين كارگزارخريدار موظف به پرداخت وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده مي باشد، لذا خواهشمندست كارگزاران محترم نسبت به اين موضوع دقت نمايند.

محدوديت‌های عدم فروش تا 2 ماه و سقف خريد درحق تقدم استفاده ازتسهيلات مسكن    

كارگزاران محترم عضو فرابورس و متقاضيان محترم، پيرو پيام هاي قبلي اين مديريت، به اطلاع مي رساند؛ محدوديت عدم فروش توسط خريداران اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن تا 2 ماه پس از تاريخ خريد در برخي از نمادهاي مربوط به آن از روز شنبه مورخ 07/04/1393 اعمال گرديد. لازم به ذکر است، محدوديت عدم فروش خريداران اوراق تا 2 ماه پس از خريد براي نمادهاي اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن که فقط 4 ماه تا پايان معاملات آن در بازار فرابورس ايران باقي مانده است، اعمال نخواهد شد. لذا نمادهاي معاملاتي به شرح ذيل مشمول محدوديت مذکور نمي باشند: تسه9207، تسه9208، تسه9209 و تسه9210. ضمناً ساير نمادهاي معاملاتي اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن مشمول محدوديت فروش خريداران به مدت 2 ماه خواهند بود. همچنين تأکيد مي گردد اعتبار كليه اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن از اوراق تسهيلات مسكن مهرماه سال 1392 (تسه9207) به بعد، جهت اخ تسهيلات تا يك ماه پس از توقف نماد در بازار فرابورس ايران مي باشد.

همچنين محدوديت سقف خريد به ميزان حداكثر 90 ورقه براي هر كد معاملاتي در هر جلسه معاملاتي و در كليه نمادهاي اوراق تسهيلات مسكن اعمال مي گردد. به عبارت ديگر در هر جلسه معاملاتي و در كليه نمادهاي اوراق تسهيلات مسكن، هر كد معاملاتي صرفاً تا سقف 90 ورقه تسهيلات مسكن مجاز به ورود سفارش خريد و انجام معامله مي باشد. بديهي است متقاضيان مي بايست، محدوديت مذكور را در خصوص ورود سفارشات خريد و معاملات انجام شده رعايت نمايند. تخطي از پيام ناظر بازار و ورود سفارش يا خريد بيش از سقف مجاز منجر به ابطال كليه معاملات صورت گرفته و حذف سفارش هاي ورود يافته گرديده و موضوع به مرجع رسيدگي به تخلفات ارجاع مي گردد. لازم به ذكر است، متقاضيان خريد بيش از سقف مذکور پس از تأييد بانك مسكن مي تواننداقدام به ورود سفارش نمايند.

درخصوص محدوديت دامنه نوسان قيمت نمادهای شکبير1، وآفري1، بپاس1    

کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي اميركبير (شكبير1)، نماد معاملاتي شركت بيمه کارآفرين (وآفري1) و نماد معاملاتي شركت بيمه پاسارگاد (بپاس1) با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد، امروز دوشنبه مورخ 16/06/1394 آماده انجام معامله مي باشند.

توقف نماد معاملاتی شركت سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب1)    

كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب1)، با توجه به دريافت اطلاعات مبني بر تعديل بااهميت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/94، متوقف گرديد.

بازگشايی نماد معاملاتي آرمان1    

کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بيمه آرمان (آرمان1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم، با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد، امروز دوشنبه مورخ 16/06/1394 آماده انجام معامله مي باشند.

توقف نماد معاملاتي شرکت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا (حسينا1)    

كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا(حسينا1)، جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 18/06/1394، در پايان معاملات امروز دوشنبه مورخ 16/06/1394، متوقف مي گردد.

گشايش نماد حق تقدم خريد سهام بيمه کارآفرين (وآفريح1)    

کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت بيمه کارآفرين (سهامي عام)، در نماد وآفريح1 از امروز دوشنبه مورخ 16/06/1394، با توجه به عدم تكميل معاملات حجم مبناي نماد اصلي(وآفري1)، با محدوديت سقف قيمت بر اساس دامنه نوسان قيمت 50 درصدي نماد اصلي به كسر 1000 ريال ارزش اسمي پرداختي بابت استفاده از حق تقدم خريد سهام، آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است، محدوديت حجمي خريد در هر سفارش (بلوك) در نماد معاملاتي وآفريح1 ، به تعداد 50،000 سهم تعيين مي گردد. همچنين مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شركت بيمه کارآفرين(سهامي عام) در نماد وآفريح1 تا روز شنبه مورخ 09/08/1394 مي باشد و لذا نماد معاملاتي مذكور در پايان معاملات روز شنبه مورخ 09/08/1394، متوقف مي گردد. خريداران نهايي حق تقدم سهام جديد، مي بايست مفاد اطلاعيه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهاار سرميه اي سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121مورخ30/05/1390 اداره امور كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند.

توقف ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شركت بسته بندی پارس در نماد چبسپا1    

کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نماد معاملاتي شركت بسته بندي پارس در نماد چبسپا1 ، جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 18/06/1394، در پايان معاملات امروز دوشنبه مورخ 16/06/1394 متوقف مي گردد. همچنين در خصوص درخواستهاي مشمول معاملات عمده، با توجه به ضرورت استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقتضي است كارگزاران محترم مهلت زماني مورد نياز جهت استعلام مذكور را مد نظر قرار دهند.

ارزیابی و توصیه
از این محتوا راضی هستید؟
چنانجه از محتوای این صفحه رضایت دارید می توانید با فشردن کلید گوگل پلاس وان این صفحه را در نتایج جستجوی گوگل محبوب کنید. با این کار به سایرین کمک می کنید تا به نتایج بهتری در جستجوی خود دست یابند.
مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، « آتیسام » مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد .
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد