استانها - زنجان
عناوین کل اخبار
اخبار روز استان ها : مردم زنجان پس از تحمل هوای گرم و سوزان در طول چند هفته اخیر و هوای خنک در چند روز گذشته، شبی سرد و طوفانی را پشت سر گذاشتند.