سفر و سیاحت - مکانهای مذهبی ایران
عناوین کل اخبار
مسجد سنگی چراغیل با معماری منحصر به فردش یکی از جاذبه های گردشگری ایران به شمار میرود.
اخبار روز مکانهای مذهبی ایران : مسجد نصیرالملک یکی از آثار قدیمی شهر شیراز است. این مسجد به دستور اعیان و اشراف شیراز ساخته شده است که دارای معماری بسیار زیبایی است.
گروه سفر و سیاحت آتیسام : مساجد جامع تجلی‌بخش قسمت مهمی از معماری و تاریخ اسلامی شهرها را تشیکل می دهند که هر بیننده مسلمان و غیرمسلمانی را مجذوب می کنند، آشنایی با این تاریخ، عامل بالندگی به فرهنگ، تاریخ و هنر اسلامی ایرانی است.
در سال ۴۰۰ هجرى قمرى به دستور سلطان محمود غزنوى بناى بقعه و حرم تجدید بنا و مناره‎ اى بر آن افزوده شد و پس از آن در زمان‎ هاى مختلف اقداماتى به مرور صورت گرفته است.